Slide 1

Možnosti finanční podpory audiovizuální produkce ve Zlínském kraji

 1. Dotační program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji (podpora výroby audiovizuálních děl)
 2. Filmový fond statutárního města Zlína (podpora vývoje scénářů a výroby audiovizuálních děl)
 3. Nadační fond FILMTALENT ZLÍN (podpora studentů a začínajících filmařů)
 4. Spolupráce s Filmovými obcemi

1. Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji

Zlínský kraj disponuje dotačním programem na podporu audiovizuální tvorby v regionu. Administraci Programu zajišťuje Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje. S obecnými dotazy pomůže filmová kancelář ZLÍN FILM OFFICE. Základní přehled informací k fungování programu je vám k dispozici zde:

ŽADATELÉ

O podporu mohou žádat právnické i fyzické (podnikající) osoby se sídlem nebo místem podnikání na území ČR. Žadatel musí být přímo odpovědný za realizaci projektu.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

dotační programu je možné čerpat prostředky na přípravu produkce a samotnou produkci audiovizuálních děl, zejména na:

 • přípravu natáčení (např. výběr a určení míst natáčení, casting hereckých rolí aj.),
 • vlastní natáčení filmu v lokacích nebo ateliéru,
 • výrobu animovaného filmu,
 • postprodukční práce:
  • zvukové práce,
  • obrazové práce,
  • trikové práce,
  • animační práce.

PODPOROVANÁ DÍLA

 • hraný nebo animovaný film určený pro distribuci v kinech v délce min. 70 minut
 • dokumentární film určený pro distribuci v kinech a pro vysílání v televizi (vyjma internetové televize) v délce min. 50 minut
 • dokumentární film určený pro distribuci v kinech a pro vysílání v  televizi (vyjma internetové televize) v délce min. 50 minut
 • epizodní díl hraného nebo dokumentárního televizního seriálu v délce min. 25 minut nebo seriál takových epizodních dílů
 • epizodní díl animovaného televizního seriálu v délce min. 12 minut nebo seriál takových epizodních dílů

VÝŠE FINANČNÍ PODPORY

Celkový finanční objem dotačního programu činí 10 milionů korun. Výše podpory na 1 projekt se pohybuje od 50.000 Kč do max. 2 milionů korun, přičemž částka nesmí překročit 50 % celkových způsobilých výdajů projektu.

ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI

O dotaci lze žádat prostřednictvím formuláře, který je zveřejněný na webových stránkách Kraje. Vyplněný formulář se zasílá fyzicky i elektronicky na adresy uvedené ve Výzvě.

HODNOTITELÉ

Žádosti posuzuje hodnotící komise složená z filmových odborníků a zástupců kraje. O udělení dotace pak na základě doporučení této komise rozhoduje krajské zastupitelstvo.

UPLYNULÉ VÝZVY

 • Žádosti pro rok 2018 bylo možné předkládat od 13. 10. 2017 do 31. 1. 2018. (VÝSLEDKY )
 • Žádosti pro rok 2019 bylo možné předkládat od 9. do 22. 8. 2019

AKTUÁLNÍ VÝZVY

 • Pravidelnost vypisování výzev není stanovena. Termín  další výzvy proto není aktuálně znám.

Máte-li zájem o zaslání upozornění na nové výzvy do e-mailu, kontaktujte prosím Magdalénu Hladkou.

Bližší informace o dOTAČNÍM PROGRAMU

Viz webové stránky Zlínského kraje.

Kontaktní osobY

 • Blanka Herzanová, Odbor kultury a památkové péče, Krajský úřad Zlínského kraje (+420 577 043 611,  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Magdaléna Hladká, ZLÍN FILM OFFICE (+420 778 515 500, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

2. Filmový fond statutárního města Zlína

Statutární město Zlín zřídilo v červnu 2017 vlastní filmový fond. Jeho správu zajišťuje Odbor kultury a památkové péče Magistrátu města Zlína. S obecnými dotazy pomůže filmová kancelář ZLÍN FILM OFFICE.

Účel fondu

Fond je založen k podpoře:

 1. vzniku námětů a scénářů, které čerpají z historie či současnosti města Zlína,
 2. realizace audiovizuálních děl, která zobrazují historii či současnost města Zlína; realizace audiovizuálních děl na území města Zlína.

VÝŠE FINANČNÍ PODPORY

Celkový finanční objem Filmového fondu statutárního města Zlína činí v roce 2019 1,4 milion korun. Výše dosažitelné podpory pro jeden projekt může činit maximálně 50 % způsobilých nákladů.

KDO MŮŽE ŽÁDAT

O finanční příspěvek mohou žádat fyzické i právnické osoby, české i zahraniční, s výjimkou příspěvkových organizací statutárního města Zlína.

PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ

Obě kategorie, jak náměty a scénáře, tak audiovizuální díla mají svá vlastní hodnotící kritéria. Hodnotí se například originalita námětu, lokace, využití místní filmové infrastruktury, ale také zapojení veřejnosti Zlína a studentů lokálních filmových škol. Konkrétní kritéria hodnocení jsou popsána v příloze č. 1. a 2 Pravidel filmového fondu.

ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI

O finanční podporu z Filmového fondu statutárního města Zlína je možné žádat na základě aktuálně vypsané výzvy prostřednictvím formuláře. Ten je zveřejněn v době vypsání výzvy na úřední desce města a na webových stránkách města.

Vyplněný formulář se zasílá fyzicky na adresu: Odbor kultury a památkové péče Magistrátu města Zlína, Zarámí 4421, 761 40 Zlín nebo přes datovou schránku ID: 5ttb7bs.

HODNOTITELÉ

Žádosti posuzuje správní rada Fondu. Ta vydává doporučení, na jehož základě pak rozhoduje městské zastupitelstvo.

UPLYNULÉ VÝZVY

 • Podpora vzniku scénářů – žádosti bylo možné podávat od 5. 2. do 25. 4. 2018. (VÝSLEDKY)
 •  Podpora vzniku scénářů – žádosti bylo možné podávat od 1. do 26. července 2019

AKTUÁLNÍ VÝZVY

 • Aktuálnění není vypsána žádná výzva. Předpokládané další vypsání: 2020.

Máte-li zájem o písemné upozornění v případě vypsání dalších výzev, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Magdalénu Hladkou.

Bližší informace o fondu

Viz webové stránky města Zlína.

Kontaktní osobY

 • Petra Nikolová, Odbor kultury a památkové péče Magistrátu města Zlína (+420 577 630 314, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
 • Mgr. Magdaléna Hladká, ZLÍN FILM OFFICE (+420 778 515 500, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

3. Nadační fond FILMTALENT ZLÍN

 KDO MŮŽE ŽÁDAT

Podpora je určena studentským projektům studentů filmových škol, ale i dalším začínajícím tvůrcům, a to zejména ze zlínského regionu. 

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Nadační fond FILMTALENT ZLÍN podporuje audiovizuální nebo vizuální projekty, které jsou ve vývoji, tozn.: jsou ve fázi námětu, scénáře nebo autorské koncepce. Audiovizuálním projektem se rozumí např. film, trailer, videoklip. Vizuálním projektem se rozumí např. fotografie, obraz, publikace, expozice.

VÝŠE FINANČNÍ PODPORY

Projektům může být v jednotlivých případech poskytnuta finanční podpora ve výši od 10.000 do 100.000,– Kč.

ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Žadatelé se mohou hlásit prostřednictvím webové stránky: http://www.zlinfest.cz/25319-prihlaseni-projektu.

TERMÍNY

 • podávání přihlášek pro rok 2019: od 1. února do 30. dubna 2019.
 • Z určené podpory projektu bývá 50% vyplaceno ihned po uzavření koprodukční smlouvy a 50% po prezentaci hotového díla vytvořeného dle projektu.

Bližší informace o fondu

Viz webové stránky ZLÍN FILM FESTIVALu.

Kontaktní osoba

 • Markéta Pášmová, Nadační fond FILMATALENT ZLÍN (+420 725 051 432, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Aktuálně:

Kontakt

ZLÍN FILM OFFICE

Filmová 174

761 79  Zlín – Kudlov


Magdaléna Hladká

výkonná ředitelka

tel.: +420 778 515 500

e-mail: magdalena@zlin-film.cz